กิจกรรม

การฝึกอบรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

อบรมการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป

วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

อบรมสัมมนา เทคนิคการปิดการขาย กับนักวิชาการทางการเกษตรและนักโมติเวทอันดับต้นๆของเมืองไทย อ.ศุภกิจ รุ่งโรจน์

วันที่ 18-20 มีนาคม 2559

เตรียมพบกับสาระ เทคนิคการปิดการขาย และความสนุกสนานอย่างมากมาย
กับนักวิชาการทางการเกษตรและนักโมติเวทอันดับต้นๆของเมืองไทย
อ.ศุภกิจ รุ่งโรจน์ ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น