วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

ไถปรับหน้าดิน ใช้1ซาเช่ย์ผสมน้ำ 300ลิตร ฉีดปรับปรุงดิน ลงอ้อย 7-10 วัน ใช้ 2 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 15 ไร่ เครื่องลากสาย : จะใช้น้ำมากต้องลดอัตราส่วน ถ้าปลูกอ้อยใหม่ ปักแล้ว ฉีดพ่นได้เลย อ้อยแตกกอเร็ว แข็งแรง ฉีดพ่นครั้งแรก ฉีดตอได้เลย ไม่ต้องรอฉีดพ่นให้เป็นละอองให้ได้มากที่สุดฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ตัดตอแล้วฉีดพ่น และฉีดห่างกัน 15 วัน อีกสองครั้งเพื่อเร่งการแตกกอหลังจากนั้นอ้อยมีอายุสองเดือนให้ฉีดอีเขียวต่ออีกสองครั้งห่างกัน 15 วัน เพื่อเร่งให้ลำอ้อยที่แตกกอมีความสมบูรณ์ สามารถฉีดได้บ่อยตามความต้องกันให้ผลผลิตสูงสุด

20150514_091759

?

?