วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ :  ข้าว

เริ่มใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ 1ซาเช่ย์ผสมน้ำ120ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 1คืน ส่วนที่เหลือนำไปฉีด ปรับหน้าดินได้เลย หลังจากนั้นข้าวได้ 10-15 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดได้ 6-12 ไร่ ข้าว 30 วัน 1 ซาเช่ย์ ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 45 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 60 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 120 ลิตร ต่อ 3-6 ไร่ หลังจากนี้ฉีดทุกๆ 15 วัน ใช้ 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 120 ลิตร ข้าวตั้งท้องรวงก้มจะฉีดให้ฉีดตอนเมล็ดเริ่มใส งดฉีดก่อนเก็บเกี่ยวสัก 20 วัน

กรณีข้าวปักดำ

ฉีดอีเขียว ซาเช่ย์ครั้งที่ 1 ข้าวอายุ 3 สัปดาห์ หลังข้าวงอกหรือหลังปักดำ = แต่งต้น , อีเขียว ซาเช่ย์ครั้งที่ 2 อายุ 45 วัน = แต่งกอ , อีเขียว ซาเช่ย์ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวอุ้มท้อง = แต่งรวง-เมล็ด

 

หลังจากนี้ฉีดทุกๆ15วัน ใช้1ซาเช่ย์ผสมน้ำ 120ลิตรข้าวตั้งท้องรวงก้มจะฉีดให้ฉีดตอนเมล็ดเริ่มใส งดฉีดก่อนเก็บ เกี่ยวสัก20วัน คร่าวๆตามนี้ครับ หรือลองปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

11403164_1511411119148945_287370196980199100_n

?

?

?