วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย ไถปรับหน้าดิน ใช้1ซาเช่ย์ผสมน้ำ 300ลิตร ฉีดปรับปรุงดิน ลงอ้อย 7-10 วัน ใช้ 2 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 15 ไร่ เครื่องลากสาย : จะใช้น้ำมากต้องลดอัตราส่วน ถ้าปลูกอ้อยใหม่ ปักแล้ว ฉีดพ่นได้เลย อ้อยแตกกอเร็ว แข็งแรง ฉีดพ่นครั้งแรก ฉีดตอได้เลย ไม่ต้องรอฉีดพ่นให้เป็นละอองให้ได้มากที่สุดฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ตัดตอแล้วฉีดพ่น และฉีดห่างกัน 15 วัน อีกสองครั้งเพื่อเร่งการแตกกอหลังจากนั้นอ้อยมีอายุสองเดือนให้ฉีดอีเขียวต่ออีกสองครั้งห่างกัน 15 วัน เพื่อเร่งให้ลำอ้อยที่แตกกอมีความสมบูรณ์ สามารถฉีดได้บ่อยตามความต้องกันให้ผลผลิตสูงสุด
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง

วิธีการใช้งาน  อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง เริ่มตั้งแต่ การแช่ท่อนมัน โดยใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120ลิตร แช่ท่อนประมาณ 5 นาที แล้วนำไปปักลงดินครับ หลังจากปักหรือเสียบท่อน ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด และช่วยในการปรับหน้าดิน **ถ้าเกษตรกรไม่สะดวกแช่ท่อนมัน** หลังจากปักหรือเสียบท่อนมัน ใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองฝอย เดินหน้าส่ายซ้าย ขวา โดยห้ามฉีดย้อนกลับ ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด พร้อมปรับปรุงดินด้วยครับ พอครบ 15 – 20วัน เริ่มฉีดครั้งแรก 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200 ลิตรฉีดทุก 15 วัน ให้ได้สัก 4 ครั้ง มันจะครบ 3เดือน เดือนที่...
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์:ยางพารา

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ยางพารา 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร ใช้ได้ 6 ไร่ หรือฉีดพ่นได้ประมาณ 300 ต้น *1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร และยางตายนึ่ง น้ำยางไม่ออกหรือมีปัญหา ให้ฉีดพ่นหน้ายางจ่อโคน ทุก 7 วัน ติดต่อกัน 4 ครั้ง ภายใน 1 เดือนแรก ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ฉีดพ่นให้เป็นละอองให้มากที่สุด ยางต้นเล็ก : พ่นทางใบ , ยางต้นใหญ่ : พ่นหน้ายางและโคนต้น ฉีดได้บ่อยตามความต้องการ
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์:ยางพารา

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้

วิธีการใช้งาน  อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้ การใช้อีเขียวกับ พืชผักสวนครัว ผสมอีเขียว 1 ซอง ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ครับ ฉีดพ่นให้เป็นฝอยละอองมากที่สุด ให้ละอองน้ำเกาะที่ใบ แบบหมาดๆไม่ให้ชุ่ม เพราะพืชจะได้รับสารอาหารมากเกินไป ระยะในการฉีด ให้ฉีดทุกๆ 7 ถึง 10 วันจนถึงเก็บเกี่ยว **ฉีดพ่นทุกๆ 3-7 วันต่อครั้ง ถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตและผลผลิต**
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม ช่วงนี้แล้งไม่มีฝนฉีดทุก 10 วันหรือ 15วัน จะช่วยบำรุงต้นให้ทนแล้ง ฉีดใส่ใบใส่กาบและรอบโคนต้น เน้นตรงโคนได้เพราะเหมือนเรารดน้ำไปในตัวและจะช่วยปรับสภาพดินให้ดี “อีเขียว ซาเช่ย์”กับเคสปาล์มน้ำมัน 1 ซอง สามารถผสมน้ำได้ 120-200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 6 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของปาล์มอีกที ปาล์มเล็ก ปาล์มใหญ่ ฉีดพ่นบริเวณ คอต้นปาล์ม ลำต้น โคนต้น เน้นที่โคนต้นมากหน่อย จะทำให้ปาล์มแตกรากดี เติมโต สมบูรณ์ ติดผลดี ทำให้ดินร่วนซุยได้ดี ฉีดพ่นทุก15-30วัน ดูตามความเหมาะสมของต้นปาล์ม กรณีปาล์มโทรม ฉีดทุก10วัน เพราะต้นปาล์มโทรมมากใบเหลือง จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม

วิธีการใช้งาน ข้าว

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ :  ข้าว เริ่มใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ 1ซาเช่ย์ผสมน้ำ120ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 1คืน ส่วนที่เหลือนำไปฉีด ปรับหน้าดินได้เลย หลังจากนั้นข้าวได้ 10-15 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดได้ 6-12 ไร่ ข้าว 30 วัน 1 ซาเช่ย์ ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 45 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 60 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 120 ลิตร...
Read More: วิธีการใช้งาน ข้าว

วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ

Category:
วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ : บ่อกุ้ง 1 ซาเช่ย์ 1 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นเป็นละอองให้ทั่วบ่อ ขนาด 1-2 ไร่ คุณสมบัติ ช่วยปรับค่า Ph และรักษาสมดุลน้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา เพิ่มออกซิเจนในบ่อ สร้างห่วงโซ่อาหาร ช่วยย่อยขี้กุ้ง ขี้ปลา เศษอาหารตกค้าง ทำให้น้ำโปร่งใส แสงแดดส่องลงไปในบ่อได้ดี ลดการเกิดของเสีย ก๊าซไข่เน่า เพื่อกินของเสีย ย่อยสลายของเสียในดิน และ ในน้ำ ในบ่อกุ้งบ่อปลา จึงเหมาะสำหรับบ่อที่มีปัญหา ดินเน่า ดินเสีย น้ำเน่า น้ำเสีย สารปรับสภาพน้ำ มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ทำให้มีอาหารกินตามธรรมชาติ ส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศ มี ฮิวมิคแอซิค ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างของดินก้นบ่อ เพิ่มธาตุอาหารหลัก...
Read More: วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ