วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย ไถปรับหน้าดิน ใช้1ซาเช่ย์ผสมน้ำ 300ลิตร ฉีดปรับปรุงดิน ลงอ้อย 7-10 วัน ใช้ 2 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 15 ไร่ เครื่องลากสาย : จะใช้น้ำมากต้องลดอัตราส่วน ถ้าปลูกอ้อยใหม่ ปักแล้ว ฉีดพ่นได้เลย อ้อยแตกกอเร็ว แข็งแรง ฉีดพ่นครั้งแรก ฉีดตอได้เลย ไม่ต้องรอฉีดพ่นให้เป็นละอองให้ได้มากที่สุดฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ตัดตอแล้วฉีดพ่น และฉีดห่างกัน 15 วัน อีกสองครั้งเพื่อเร่งการแตกกอหลังจากนั้นอ้อยมีอายุสองเดือนให้ฉีดอีเขียวต่ออีกสองครั้งห่างกัน 15 วัน เพื่อเร่งให้ลำอ้อยที่แตกกอมีความสมบูรณ์ สามารถฉีดได้บ่อยตามความต้องกันให้ผลผลิตสูงสุด
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ

Category:
วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ : บ่อกุ้ง 1 ซาเช่ย์ 1 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นเป็นละอองให้ทั่วบ่อ ขนาด 1-2 ไร่ คุณสมบัติ ช่วยปรับค่า Ph และรักษาสมดุลน้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา เพิ่มออกซิเจนในบ่อ สร้างห่วงโซ่อาหาร ช่วยย่อยขี้กุ้ง ขี้ปลา เศษอาหารตกค้าง ทำให้น้ำโปร่งใส แสงแดดส่องลงไปในบ่อได้ดี ลดการเกิดของเสีย ก๊าซไข่เน่า เพื่อกินของเสีย ย่อยสลายของเสียในดิน และ ในน้ำ ในบ่อกุ้งบ่อปลา จึงเหมาะสำหรับบ่อที่มีปัญหา ดินเน่า ดินเสีย น้ำเน่า น้ำเสีย สารปรับสภาพน้ำ มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ทำให้มีอาหารกินตามธรรมชาติ ส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศ มี ฮิวมิคแอซิค ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างของดินก้นบ่อ เพิ่มธาตุอาหารหลัก...
Read More: วิธีใช้ ซุปเปอร์ บลู สารปรับสภาพน้ำ