สารปรับสภาพน้ำ ซุปเปอร์บลู ซาเช่ย์

1.ช่วยปรับค่า pH น้ำนิ่ง7.8-8.2
2.รักษาสมดุลน้ำในบ่อกุ้งบ่อปลา
3.เพิ่มออกซิเจน ในบ่อสร้างห่วงโซ่อาหารช่วยย่อยขี้กุ้งขี้ปลาเศษอาหาร
4.ทำให้น้ำโปร่งใส แสงแดดส่องลงไปในบ่อน้ำ-บ่อกุ้งได้ดี
5.ลดการเกิดของเสีย ก๊าซไข่เน่าเพื่อกินของเสียย่อยสลายของเสียในดิน
6.ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ ช่วยย่อยสลายทำให้มีอาหารกินตามธรรมชาติ
7.ส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศ มีฮิวมิคแอซิค
ช่วยปรับปรุงฟื้นฟู โครงสร้างของดินก้นบ่อเพิ่มธาตุอาหารหลักรองเสริม
8.แก้ปัญหาน้ำหนืด กลิ่นโคลนในตัวสัตว์น้ำ
9.ช่วยเพิ่มค่าอัลคาไลน์
10.ช่วยเพิ่มค่าดีโอในน้ำ
11.กุ้งกินอาหารเก่ง
12.ช่วยให้กุ้งลอกคราบผ่านเปลือกแข็งแรง
13.กุ้งลดไซส์ใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง
14.สร้างสัตว์หน้าดินในบ่อ

มั่นใจได้ว่า…สารปรับสภาพน้ำ มากคุณค่าและปลอดภัยต่อสัตว์ และผู้บริโภค
กำไรสูง ใช้ต้นทุนต่ำ ลดระยะเวลาการเลี้ยง ลดการ สูญเสีย ลดปัญหาคุณภาพน้ำ

วิธีใช้ นำ 1 ซองซาเช่ย์ มาผสมน้ำ 20 ลิตร
ใส่ถังฉีด ฉีดบริเวณรอบๆบ่อ ได้บ่อ 1-2 ไร่
(ใช้ซ้ำทุกๆ 15 วัน)
หรือ นำ 1 ซองซาเช่ย์ มาผสมน้ำ 20 ลิตร
เทหรือ สาดใส่ บริเวณ กังหันตีน้ำ ของบ่อ
สารปรับสภาพน้ำ จะพัดกระจายไปรอบๆบ่อ ได้ 1-2 ไร่
(ใช้ซ้ำทุกๆ 15 วัน)

คำเตือน ถ้าผสมอัตราส่วนการใช้งาน มากกว่าคำแนะนำ
ถ้าเกิดความเสียหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น