วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์   : ปาล์ม

ช่วงนี้แล้งไม่มีฝนฉีดทุก 10 วันหรือ 15วัน จะช่วยบำรุงต้นให้ทนแล้ง ฉีดใส่ใบใส่กาบและรอบโคนต้น เน้นตรงโคนได้เพราะเหมือนเรารดน้ำไปในตัวและจะช่วยปรับสภาพดินให้ดี

“อีเขียว ซาเช่ย์”กับเคสปาล์มน้ำมัน 1 ซอง สามารถผสมน้ำได้ 120-200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 6 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของปาล์มอีกที ปาล์มเล็ก ปาล์มใหญ่ ฉีดพ่นบริเวณ คอต้นปาล์ม ลำต้น โคนต้น เน้นที่โคนต้นมากหน่อย จะทำให้ปาล์มแตกรากดี เติมโต สมบูรณ์ ติดผลดี ทำให้ดินร่วนซุยได้ดี ฉีดพ่นทุก15-30วัน ดูตามความเหมาะสมของต้นปาล์ม

กรณีปาล์มโทรม ฉีดทุก10วัน เพราะต้นปาล์มโทรมมากใบเหลือง จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน