วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์  : ผัก/ผลไม้

การใช้อีเขียวกับ พืชผักสวนครัว ผสมอีเขียว 1 ซอง ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ครับ ฉีดพ่นให้เป็นฝอยละอองมากที่สุด ให้ละอองน้ำเกาะที่ใบ แบบหมาดๆไม่ให้ชุ่ม เพราะพืชจะได้รับสารอาหารมากเกินไป ระยะในการฉีด ให้ฉีดทุกๆ 7 ถึง 10 วันจนถึงเก็บเกี่ยว **ฉีดพ่นทุกๆ 3-7 วันต่อครั้ง ถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตและผลผลิต**

452025

20150405_095216

?

?

12063567_1655323768068937_3554706955604484301_n