วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์   : ยางพารา

1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร ใช้ได้ 6 ไร่ หรือฉีดพ่นได้ประมาณ 300 ต้น *1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร และยางตายนึ่ง น้ำยางไม่ออกหรือมีปัญหา ให้ฉีดพ่นหน้ายางจ่อโคน ทุก 7 วัน ติดต่อกัน 4 ครั้ง

ภายใน 1 เดือนแรก ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ฉีดพ่นให้เป็นละอองให้มากที่สุด ยางต้นเล็ก : พ่นทางใบ , ยางต้นใหญ่ : พ่นหน้ายางและโคนต้น ฉีดได้บ่อยตามความต้องการ

36823

51936