วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์: ข้าวโพด

ผสมอีเขียวหนึ่งซาเช่ย์ต่อน้ำ 120 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนหยอดเม็ดข้าวโพด หลังจากนั้นทุก 15 วันนับวันปลูกฉีดอีเขียวอย่างเดียวไม่ใช้เคมีเลยฉีดครบ 45 วันข้าวโพดเริ่มออกดอกหยุดฉีด เพราะจะไล่แมลงมิ้นที่ช่วยผสมเกสรอายุข้าวโพดออกดอกติดฝักแล้วฉีดอีเขียวหนึ่งซาเช่ย์ต่อน้ำ 180 ลิตร (อัดฝัก)อีกทุกๆ 15 วัน จนอายุข้าวโพดได้ 90 วัน หยุดฉีดรออีก 30 วัน สุดท้ายครบ 120 วัน เริ่มเก็บเกี่ยว แปลงไหนดินไม่ดีแนะนำให้ใช้อีเขียวหนึ่งซาเช่ย์ต่อน้ำ 120 ลิตรปรับสภาพดินก่อนแล้วไถพรวนหยอดเม็ดข้าวโพด

56189

hold-1