วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : มะนาว

ปกติต้นมะนาวจะติดลูกได้สมบูรณ์จะต้องมีอายุแปดเดือน เราสามารถใช้อีเขียวฉีดพ่นบำรุง ต้นมะนาวตั้งแต่เริ่มปลูก โดยผสมหนึ่งซาเช่ย์ต่อน้ำ 180 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 ถึง 20 วันหนึ่งครั้ง พ่นจะทำให้ต้นเจริญเติมโตได้ดี และให้ผลผลิตที่ดี กรณีมะนาวที่จะทำนอกฤดู เกษตรกรจะต้องพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนอกฤดูหรือศึกษาทำความเข้าใจ ถ้าอยากให้มะนาวออกช่วงไหนให้นับคำนวณย้อนหลังไปประมาณ 8 เดือน สามารถใช้อีเขียว ของเราฉีดพ่นหนึ่งซาเช่ย์ต่อน้ำ 180 ลิตร ฉีดพ่น บริเวณโคนต้น ลำต้น ใต้ทรงพุ่มกิ่ง ก้าน โดยปรับให้เป็นละออง ฉีดพ่นทุก 7 วัน 10 วัน 15วัน ตามความเหมาะสม ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ด้วย ฉีดพ่นคุณเขียวนาโนเป็นประจำจะช่วยทำให้มะนาวสะสมอาหารได้มากขึ้น แตกรากดี ต้นสมบูรณ์ ส่งเสริมให้มีการแตกตาดอกที่สมบูรณ์ ขั้วเหนียว ต้านทานโรค และแมลง