วิธีการใช้งาน  อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง

เริ่มตั้งแต่ การแช่ท่อนมัน โดยใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120ลิตร แช่ท่อนประมาณ 5 นาที แล้วนำไปปักลงดินครับ หลังจากปักหรือเสียบท่อน ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด และช่วยในการปรับสภาพหน้าดิน **ถ้าเกษตรกรไม่สะดวกแช่ท่อนมัน** หลังจากปักหรือเสียบท่อนมัน ใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองฝอย เดินหน้าส่ายซ้าย ขวา โดยห้ามฉีดย้อนกลับ ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด พร้อมปรับปรุงดินด้วยครับ พอครบ 15 – 20วัน เริ่มฉีดครั้งแรก 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200 ลิตรฉีดทุก 15 วัน ให้ได้สัก 4 ครั้ง มันจะครบ 3เดือน เดือนที่ 4 ระเบิดหัวมัน โดยใช้สูตรเข้มข้น 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 60ลิตร ฉีดพ่นได้ 3ไร่ หรือผสมใส่ขวดน้ำแล้วแบ่งเป็น3ส่วน แล้วนำ 1ส่วน มาผสมใส่ถังพ่น 20 ลิตร ต่อการการฉีดพ่น1ไร่ หรือ 2ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นทางใบเหมือนเดิมครับ แล้วรอเก็บผลผลิต ตั้งแต่ 6 เดือน 7 เดือนหรือ 8 เดือนครับ

3734

9086