วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย ไถปรับหน้าดิน ใช้1ซาเช่ย์ผสมน้ำ 300ลิตร ฉีดปรับปรุงดิน ลงอ้อย 7-10 วัน ใช้ 2 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 15 ไร่ เครื่องลากสาย : จะใช้น้ำมากต้องลดอัตราส่วน ถ้าปลูกอ้อยใหม่ ปักแล้ว ฉีดพ่นได้เลย อ้อยแตกกอเร็ว แข็งแรง ฉีดพ่นครั้งแรก ฉีดตอได้เลย ไม่ต้องรอฉีดพ่นให้เป็นละอองให้ได้มากที่สุดฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ตัดตอแล้วฉีดพ่น และฉีดห่างกัน 15 วัน อีกสองครั้งเพื่อเร่งการแตกกอหลังจากนั้นอ้อยมีอายุสองเดือนให้ฉีดอีเขียวต่ออีกสองครั้งห่างกัน 15 วัน เพื่อเร่งให้ลำอ้อยที่แตกกอมีความสมบูรณ์ สามารถฉีดได้บ่อยตามความต้องกันให้ผลผลิตสูงสุด
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : อ้อย

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง

วิธีการใช้งาน  อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง เริ่มตั้งแต่ การแช่ท่อนมัน โดยใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120ลิตร แช่ท่อนประมาณ 5 นาที แล้วนำไปปักลงดินครับ หลังจากปักหรือเสียบท่อน ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด และช่วยในการปรับหน้าดิน **ถ้าเกษตรกรไม่สะดวกแช่ท่อนมัน** หลังจากปักหรือเสียบท่อนมัน ใช้ 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองฝอย เดินหน้าส่ายซ้าย ขวา โดยห้ามฉีดย้อนกลับ ให้ฉีดพ่นจะช่วยเร่งรากและเร่งการแตกยอด พร้อมปรับปรุงดินด้วยครับ พอครบ 15 – 20วัน เริ่มฉีดครั้งแรก 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 200 ลิตรฉีดทุก 15 วัน ให้ได้สัก 4 ครั้ง มันจะครบ 3เดือน เดือนที่...
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์: มันสำปะหลัง

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์:ยางพารา

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ยางพารา 1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร ใช้ได้ 6 ไร่ หรือฉีดพ่นได้ประมาณ 300 ต้น *1 ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 120 ลิตร และยางตายนึ่ง น้ำยางไม่ออกหรือมีปัญหา ให้ฉีดพ่นหน้ายางจ่อโคน ทุก 7 วัน ติดต่อกัน 4 ครั้ง ภายใน 1 เดือนแรก ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ฉีดพ่นให้เป็นละอองให้มากที่สุด ยางต้นเล็ก : พ่นทางใบ , ยางต้นใหญ่ : พ่นหน้ายางและโคนต้น ฉีดได้บ่อยตามความต้องการ
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์:ยางพารา

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้

วิธีการใช้งาน  อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้ การใช้อีเขียวกับ พืชผักสวนครัว ผสมอีเขียว 1 ซอง ซาเช่ย์ ต่อน้ำ 300 ลิตร ครับ ฉีดพ่นให้เป็นฝอยละอองมากที่สุด ให้ละอองน้ำเกาะที่ใบ แบบหมาดๆไม่ให้ชุ่ม เพราะพืชจะได้รับสารอาหารมากเกินไป ระยะในการฉีด ให้ฉีดทุกๆ 7 ถึง 10 วันจนถึงเก็บเกี่ยว **ฉีดพ่นทุกๆ 3-7 วันต่อครั้ง ถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตและผลผลิต**
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ผัก/ผลไม้

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม ช่วงนี้แล้งไม่มีฝนฉีดทุก 10 วันหรือ 15วัน จะช่วยบำรุงต้นให้ทนแล้ง ฉีดใส่ใบใส่กาบและรอบโคนต้น เน้นตรงโคนได้เพราะเหมือนเรารดน้ำไปในตัวและจะช่วยปรับสภาพดินให้ดี “อีเขียว ซาเช่ย์”กับเคสปาล์มน้ำมัน 1 ซอง สามารถผสมน้ำได้ 120-200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 6 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของปาล์มอีกที ปาล์มเล็ก ปาล์มใหญ่ ฉีดพ่นบริเวณ คอต้นปาล์ม ลำต้น โคนต้น เน้นที่โคนต้นมากหน่อย จะทำให้ปาล์มแตกรากดี เติมโต สมบูรณ์ ติดผลดี ทำให้ดินร่วนซุยได้ดี ฉีดพ่นทุก15-30วัน ดูตามความเหมาะสมของต้นปาล์ม กรณีปาล์มโทรม ฉีดทุก10วัน เพราะต้นปาล์มโทรมมากใบเหลือง จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  
Read More: วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ : ปาล์ม

วิธีการใช้งาน ข้าว

วิธีการใช้งาน อีเขียว ชาเชย์ :  ข้าว เริ่มใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ 1ซาเช่ย์ผสมน้ำ120ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 1คืน ส่วนที่เหลือนำไปฉีด ปรับหน้าดินได้เลย หลังจากนั้นข้าวได้ 10-15 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดได้ 6-12 ไร่ ข้าว 30 วัน 1 ซาเช่ย์ ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 45 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 200 ลิตร ต่อ 6-12 ไร่ ข้าว 60 วัน 1 ซาเช่ย์ผสมน้ำ 120 ลิตร...
Read More: วิธีการใช้งาน ข้าว